Polityka prywatności

Informacje ogólne
Witamy na naszej polityce prywatności! Korzystając z naszych usług internetowych, ufasz nam swoimi informacjami. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy. Kiedy udostępniasz nam informacje, możemy sprawić, że nasze usługi będą dla Ciebie jeszcze lepsze. Możemy na przykład pokazać Ci trafniejsze wyniki wyszukiwania i reklamy, pomóc Ci połączyć się z ludźmi lub ułatwić i przyspieszyć udostępnianie innym. Korzystając z naszych usług, chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób korzystamy z informacji i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć kontrolki do zarządzania informacjami i chronić swoją prywatność i bezpieczeństwo. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to możliwe.
Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Nasi klienci mają prawo dostępu, poprawiania i usuwania związanych z nimi danych osobowych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, w dowolnym momencie za pośrednictwem pisemnego wniosku. Firma dokłada wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych oraz aby zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub dostępowi przez nieupoważnione osoby trzecie. Spółka nie kontroluje jednak każdego ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, a zatem ostrzega użytkowników witryny o potencjalnym ryzyku związanym z funkcjonowaniem i korzystaniem z Internetu. Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ Spółka nie może kontrolować tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych, Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za dostarczanie lub wyświetlanie tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych stron internetowych lub źródeł zewnętrznych.
Zarządzanie danymi osobowymi
Możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online dla wielu naszych usług. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących naszego gromadzenia i wykorzystywania danych. To, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub kontrolować je, zależy od tego, z jakich usług korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać komunikaty promocyjne z naszej strony internetowej za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, poczty fizycznej i telefonu. Jeśli otrzymasz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS-y i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. Możesz również podjąć decyzję o otrzymaniu promocyjnej wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i poczty pocztowej, odwiedzając i rejestrując się w Menedżerze komunikacji promocyjnej firmy, który umożliwia aktualizację informacji kontaktowych, zarządzanie preferencjami kontaktów, rezygnację z subskrypcji e-mail i wybór, czy udostępniaj swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Te wybory nie mają zastosowania do obowiązkowej komunikacji serwisowej, która jest częścią niektórych usług internetowych.
Informacje, które zbieramy
Nasza strona gromadzi dane, aby działać skuteczniej i zapewniać najlepszą satysfakcję z naszych usług. Niektóre z tych danych podajesz bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Część z nich otrzymujemy, rejestrując sposób interakcji z naszymi usługami, na przykład za pomocą technologii takich jak pliki cookie oraz otrzymywanie raportów o błędach lub danych dotyczących użytkowania oprogramowania uruchomionego na urządzeniu. Uzyskujemy również dane od stron trzecich (w tym innych firm). Na przykład uzupełniamy dane, które gromadzimy, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, aby pomóc nam określić lokalizację na podstawie Twojego adresu IP, aby dostosować niektóre usługi do Twojej lokalizacji. Dane, które zbieramy, zależą od usług i funkcji, których używasz.
Jak wykorzystujemy Twoje informacje
Nasza strona internetowa wykorzystuje dane, które gromadzimy w trzech podstawowych celach: do prowadzenia naszej działalności i zapewniania (w tym ulepszania i personalizacji) oferowanych przez nas usług, wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych, oraz wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy gromadzone przez nas dane za pośrednictwem różnych serwisów internetowych, z których korzystasz, aby zapewnić Ci bardziej płynne, spójne i spersonalizowane doświadczenie. Aby jednak zwiększyć prywatność, stworzyliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne mające na celu zapobieganie niektórym połączeniom danych. Na przykład przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie, gdy jesteś nieuwierzytelniony (niezalogowany) oddzielnie od wszelkich informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
Udostępnianie informacji
Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne do zrealizowania dowolnej transakcji lub świadczenia usług, o które prosiłeś lub autoryzujesz. Na przykład dzielimy się treściami ze stronami trzecimi, gdy nam o tym powiesz. Gdy podasz dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, udostępnimy dane dotyczące płatności bankom i innym podmiotom, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe, a także zapobiegają oszustwom i ograniczają ryzyko kredytowe. Ponadto udostępniamy dane osobowe naszym kontrolowanym podmiotom zależnym i spółkom zależnym. Udostępniamy również dane osobowe sprzedawcom lub agentom działającym w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład firmy, które zatrudniliśmy, aby zapewnić wsparcie obsługi klienta lub pomóc w ochronie i zabezpieczeniu naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu świadczenia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymogów dotyczących prywatności danych i bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych, które otrzymują od nas, do jakichkolwiek innych celów. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak połączenie lub sprzedaż aktywów.